Masterbatch boje

Masterbatch boje za preradu plastičnih masa za PE, PP, PS, ABS/SAN, PET, BIO-Polimera, itd.

Aditivi za preradu plastičnih masa

Sve vrste aditiva za preradu plastičnih masa

Distribucijski servis, kompaundi i tehnička plastika

Distribucijski servis, kompaundi i tehnička plastika